آشنایی با مدیریت

مدیر عامل: مهندس حسین سلیم زاده علمداری

فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع و کارشناس ارشد مدیریت

از سال 79 تا 82

موسس و سهامدار اصلی بازرگانی روشن

از سال 82 تا 90

موسس و سهام دار اصلی ماشین آلات معدنی سدید(تمام سدید)

از سال 90تا کنون

موسس و مدیر عامل و رئیس هیت مدیره مجموعه سنگین ماشین ایستا