آموزش ، رمز موفقیت ایستا

پس از واگذاری آخرین مرحله تولید اسکید لودرهای سنگین ماشین ایستا، به وزارت کشور که با پشتکار و تلاش شبانه روزی پرسنل این شرکت به سرانجام رسید، در تاریخ 24 بهمن سال جاری طی هماهنگی های صورت گرفته با استانداری فارس برای تسهیل در خدمت رسانی و تکریم ارباب رجوع و مشتریان عزیز ایستا برای آموزش و بهره برداری کاربران دهداری های استان فارس برای استفاده از اسکید لودرها، یک تیم ویژه جهت آموزش و نحوه نگهداری آنها عازم شهرستان شیراز شده که به طور ویژه برای کاربران کلاس آموزشی برگزار کردند.