مشخصات پروژه

مسئوليت‌ها و وظايف واحد خدمات پس از فروش سنگین ماشین ایستا

شرح و دامنه مسئوليت‌ها، وظايف سازمان خدمات پس از فروش در حوزه‌هاي ذيل قابل دسته‌بندي مي‌باشد:

1- بازديدهاي قبل از تحويل (PDI)

الف) انجام بازديدها                                     ب) ارسال بازخورهاي بازديد به كارخانه سازنده

2- تحويل و ثبت دستگاه

الف) صورتجلسه تحويل به مشتري      ب) ارسال صورتجلسه تحويل و ثبت دستگاه به واحد فروش              پ)ثبت دستگاه در سيستم فروش و خدمات

3- بازديدهاي دوره‌اي

الف) سرويس‌هاي دوره‌اي      ب) تعميرات         پ) ارسال قطعات   ت) ارسال گزارشات تحليلي به كارخانه سازنده

4- گارانتي

الف) بررسي درخواست گارانتي تعميرات و قطعات        ب) انجام سرويس‌هاي اوليه   پ) انجام تعميرات دوره گارانتي          ت) تامين قطعات دوره گارانتي           

ث) ارسال و پيگيري گزارش عیب به كارخانه سازنده

5- آموزش

الف) آموزش اپراتورها           ب) آموزش مكانيك‌ها                      پ) آموزش سرويسكاران       ت) آموزش نحوه سفارش و خريد قطعات يدكي

ث) آموزش نحوه نگهداري قطعات يدكي در انبار  ج) آموزش رفع اشكالات فني و تخصصي

6- چاپ و نشريه

الف) تهيه كتاب‌هاي مرتبط با رهبري دستگاه (اپراتوري- سرويس و نگهداري- تعميرات- آموزش‌هاي عمومي مانند: موتور، هيدروليك و برق)

ب) تهيه كتاب‌هاي قطعات يدكي                    پ)تهيه و چاپ نشريه‌هاي تخصصي

7- تعميرات

الف) تعميرات در سايت مشتري (فيلد سرويس)   ب) تعميرات در سايت واحد خدمات (تعميرگاه مركزي)     پ)تحليل و قیمت‌گذاري دستمزدهاي تعميرات

8- قطعات يدكي

الف) سفارش قطعات يدكي براساس بررسي بازار  ب)  شناسائي منابع تامين قطعات       پ) خريد قطعات يدكي       ت) تحليل و قيمت‌گذاري براي فروش قطعات    ث) نگهداري قطعات در انبار  ج) فروش قطعات به صورت عمده        چ) فروش قطعات به مصرف كنندگان

9- ابزارهاي مخصوص

الف) تامين ابزارهاي مخصوص توسط شركت سازنده          ب) طراحي و ساخت ابزار مخصوص

10- بازخور مشخصات محصول به كارخانه سازنده

الف) ثبت، جمع‌آوري و تحليل بازخورها ب) ارسال تحليل‌ها به شركت سازنده

11- سرويس و نگهداري وارانتي

الف) سرويس و نگهداري در سايت مشتري تحت قرارداد                 ب) سرويس و نگهداري به صورت آبونمان

پ) سرويس ونگهداري موردي طبق درخواست مشتري

12- سامانه شبكه اطلاعاتي

طراحي و ايجاد نرم‌افزارهاي مديريت خدمات پس از فروش تحت شبكه در ارتباط با مشتريان و نمايندگي‌ها

 

نرخ و زمان تعمیرات چانگلین

نرخ و زمان تعمیرات سانی

لیست قیمت قطعات چانگلین

لیست قیمت قطعات سانی

استثنائات گارانتی

 

جهت دریافت فایل آیین نامه اجرایی قانون حمایت

از حقوق مصرف کنندگان "اینجا"را کلیک کنید